Klingstrup Hovedgård v/Jørgen Schiøttz-Christensen har fået tilskud til en Radrenser med autostyring og sideforskydning. Projektet er støttet under ordningen Økologisk investeringsstøtte 2021. Projektet har til formål at bekæmpe ukrudt mellem rækker med såudstyr til mellem- eller efterafgrøder.


Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Bedriften har modtaget Økologisk Arealtilskud til at omlægge og drive bedriftens landbrugsarealer økologisk. Formålet med tilskuddet er at øge det økologiske areal i Danmark og derved opnå en række fordele for miljøet og biodiversitet. Tilskuddet har medført, at bedriften har været i stand til at opretholde en økologisk jordbrugsproduktion på bedriftens landbrugsarealer og sælge økologisk producerede fødevarer.

Klik på billedet for at læse mere om Landdistriktsprogrammet (LDP) 2020