Klingstrup hovedgård: Hovedbygningen er 17 vinduesfag lang og opført i 1820.

Klingstrup er en gammel Bispegård, som tilhørte Odense bispestol før 1536.Gården ligger i Skårup Sogn i Svendborg Kommune. Hovedbygningen er opført i 1820 som afløsning for en tidligere borggård med voldgrave. Det gamle gods er i dag delt i Klingstrup hovedgård og Ny Klingstrup, der ligger få hundrede meter fra hinanden ved Vejstrup Å. Klingstrup tilhørte i over 160 år slægten Valkendorff.

Klingstrup er i dag en økologiautoriseret jordbrugsbedrift, som har modtaget Økologisk Arealtilskud til at omlægge og drive bedriftens landbrugsarealer økologisk. Læs mere om tilskudsordningen og se vores seneste samt tidligere kontrolrapporter (økologikontrol).

Godsejer Jørgen Schiøttz-Christensen
Klingstrupvej 11 A
DK-5881 Skårup
Sydfyn

Mobil: 40 38 41 14
E-mail: post@klingstrup.com