Klingstrup hovedgård: Hovedbygningen er 17 vinduesfag lang og opført i 1820.

Klingstrup er en gammel Bispegård, som tilhørte Odense bispestol før 1536.Gården ligger i Skårup Sogn i Svendborg Kommune. Hovedbygningen er opført i 1820 som afløsning for en tidligere borggård med voldgrave. Det gamle gods er i dag delt i Klingstrup hovedgård og Ny Klingstrup, der ligger få hundrede meter fra hinanden ved Vejstrup Å. Klingstrup tilhørte i over 160 år slægten Valkendorff.

Klingstrup er i dag en økologiautoriseret jordbrugsbedrift, som har modtaget Økologisk Arealtilskud til at omlægge og drive bedriftens landbrugsarealer økologisk. Læs mere om tilskudsordningen.

Godsejer Jørgen Schiøttz-Christensen
Klingstrupvej 11 A
DK-5881 Skårup
Sydfyn

Mobil: 40 38 41 14
E-mail: post@klingstrup.com