Tidligere ejere af Klingstrup:

 • 1394 var den ejet af Johnannes Est de Cleynasthorp
 • 1437 ejedes den af væbneren Krabbe
 • (1490-1536) Odense Bispestol
 • (1536-1564) Kronen
 • (1564-1577) Lisbet Johansdatter Urne gift Lykke
 • (1577-1593) Johan Bockholt
 • (1593-1603) Bendix Hartvigsen
 • (1603-1621) Susanne Lykke gift Hartvigsen
 • (1621-1631) Mourids von Aschersleben / Claus Brockenhuus
 • (1631-1637) Claus Brockenhuus
 • (1637-1658) Henning Henningsen Valkendorf
 • (1658) Margrethe Blome gift Valkendorf
 • (1658-1665) Henning Henningsen Valkendorf
 • (1665-1680) Kirsten Kruse gift Valkendorf
 • (1680-1724) Jørgen Hnning Henningsen Valkendorf
 • (1724-1727) Helle Trolle gift Valkendorf
 • (1727) Børge Jørgensen Valkendorf / Henning Christopher Jørgensen Walkendorf
 • (1727-1740) Henning Christopher Jørgensen Valkendorf
 • (1740-1772) Anne Margrethe von Halem gift Valkendorf
 • (1772-1791) Charlotte Marie von Halem
 • (1791) Hans Koefoed
 • (1791-1801) Frederik Christian af Augustenborg
 • (1801-1803) Hans Koefoed
 • (1803-1810) Rasmus Rasmussen
 • (1810-1811) Enke Fru gift (1) Rasmussen (2) True
 • (1811-1837) Christen True
 • (1837-1853) Rasmus Langkilde / Henrik Langkilde / Peter L. Mayntz
 • (1853-1860) Rasmus Langkilde / Henrik Langkilde
 • (1860-1877) Enke Fru Rasmus Langkilde
 • (1877-1906) Hans Lauesen
 • (1906-1910) Henrik Langkilde Lauesen
 • (1910-1915) Margrethe Holck
 • (1915-1916) N. Melgaard / S. Christensen (konsortium)
 • (1916-1922) P. H. Tvede
  (1922-1927) C. J. Nielsen
 • (1927-1970) Ulf Schiøttz-Christensen
 • (1970-1990) Leif Schiøttz-Christensen
 • (1990-) Jørgen Schiøttz-Christensen (nuværende ejer)

Kilde: http://da.wikipedia.org/wiki/Klingstrup